Doúčtování DPH při změně sazby v průběhu zúčtovacího období

Posted by on 28. Červen 2020

K dispozici jsou nové verze programu reagující na situaci , kdy došlo  ke změně výše DPH v průběhu zúčtovacího období (nyní např. dodávka studené vody do 30.4.2020 15% od 1.5.2020 pak 10%)

Podrobněji je popis této změny  zde .