Změna metodického pokynu MMR ze dne 10.2.2017

Posted by on 17. Únor 2017

Dne 10 .2.2017 (!) změnilo MMR metodický pokyn k vyhlášce 269/2015 Sb.  , zde je info MMR o změně  :  

„Modelový příklad výpočtu v aktualizovaném Metodickém pokynu byl, oproti původní verzi, upraven po připomínkách sdružení ARTAV, aby byla zachována stejná výše základní složky i v dalších iteracích s ohledem na skutečnost, že příjemci služeb, kteří si svá vyúčtování nákladů na vytápění navzájem kontrolují, měli jednotnou základní složku. Z uvedeného důvodu přistoupilo MMR k dílčí úpravě Metodického pokynu, ve kterém je uvedeno, že se další iterace uskutečňují pouze ve spotřební složce. Podle modelového příkladu se tedy základní složka u těchto ostatních příjemců služeb nemění a zůstatek ponížený o základní složku z prvního výpočtu se rozdělí podle náměrů. Bohužel se stalo, že byla zveřejněna chybná verze metodiky, ve které nebylo uvedeno, že se částka ve výši 138.400 Kč rozdělí po odečtení základních složek v poměru náměrů indikátorů zbývajících bytů v souladu s výpočtovými postupy pro užívání indikátorů. Správná verze je již na webu MMR uvedena – http://www.mmr.cz/getmedia/493ecac3-3dba-4c46-a82f-fba802beecbb/Metodicky-pokyn_teplo_vyhl-c-269_2015-Sb-_1_2_17.pdf. „

Úprava, která reaguje na tuto zásadní změnu ve výpočtu tepla dle spotřeb je realizována ve verzích :  Windomy – od verze 2.924, SQL DOMY – od verze 1.0.90.1 

Provádíte-li vyúčtování tepla dle spotřeb,  je potřebné aktualizovat na výše uvedenou verzi !