Win Domy

Win Domy

Programové vybavení WINDOMY zahrnuje komplexní systém pro správu domů s libovolnými typy prostor – nájemní byty, vlastnické byty (SVJ), nebytové prostory, garáže, družstevní byty a podobně s možností propojení na okolní systémy (účetnictví, centrální evidence atd..).

mapa

Software WINDOMY je jeden z nejrozšířenějších systémů pro správu domů. Používá ho nyní již více než 450 firem, které s tímto programovým vybavením spravují více než 350.000 prostor (bytů i nebytů) v celé ČR od roku 1990. Rozložení uživatelů je znázorněno na mapě.

Základní schéma aplikace

schema-WinDomy

Základní vlastnostmi sytému

 • základní, „technická“ evidence domů / pasparty (byty, nebytové prostory …), místností a ploch, zařízení, konstrukčních prvků, slevy apod.
 • rozšířená evidence libovolných dokumentů: výkresy domu, prostoru, fotografie domu nebo uživatele, kopie podepsané smlouvy, tabulky Excelu, dokumenty Wordu nebo jakýkoliv jiný dokument
 • evidence libovolných poznámek domu, prostoru, uživatele (typy záznamů jsou volitelné)
 • Evidence uživatelů (nájemníků/vlastníků/družstevníků), majitelů domu ,…
 • Evidence a možnost tvorby libovolného počtu předpisů s libovolným typem úhrady a s libovolným počtem položek předpisu – (systém je podobný účetnímu pojmu faktura a položky faktury):
  • volitelná splatnost, cyklus (jednorázově, měsíční, čtvrtletní, ….) a volitelný typ penalizace (dle obč. zákoníku, dle obchodního zákoníku nebo smluvní)  u každého předpisu a zvlášť pro služby a zvlášť pro položky dle občanského zákoníku
  • aut. výpočet nájemného,  platební kalendáře, fondy, penalizační faktury, doúčtování předpisu , předplacené fondy atd…
  • automatická komunikace s inkasním střediskem, spořitelnou , bankami apod..
  • platby jsou vázány přímo na položku předpisu, což umožňuje získat informaci o skutečném stavu zaplacení zvolené služby, nájemného nebo  fondu
 • evidence sporů (žaloby, dohody o splátkách, …) a jejich průběhu (veškeré termíny, náklady na spory atd…)
 • evidence libovolných dalších jednotek prostoru, uživatele (dle uživatelsky definovaných jednotek pak lze provést vyúčtování)
 • sledování uživatelsky definovaných revizí domu, prostoru
 • správa měřidel a odečtů poměrových měřidel SV, TUV a tepla, elektriky (odečtové karty, směrná čísla …)
 • sledování a vyhodnocování požadavků a objednávek, plánování nákladů, evidence a vyhodnocení nákladů ve zvolené skladbě a třídění
 • variabilně volitelné vyúčtování nákladů (libovolný počet vyúčtování …)
 • uživatelsky tvořené předlohy výpisů (smlouvy, upomínky, výpočtové listy, potvrzení a podobně)
 • Systém automatického upozorňování na termíny (konec smlouvy, plánovaná revize, apod. …)

Přednosti generačně nového sytému WINDOMY oproti jiným systémům

 • Způsob řešení předpisů a plateb: možnost libovolného počtu předpisů v rámci měsíce, s libovolným počtem položek služeb v rámci předpisu. Při neúplné platbě, kdy se platba nerovná předpisu je možnost přiřadit platbu jen ke zvoleným položkám (pokud se nevyužije automatické přiřazení). V systému WINDOMY lze tedy přesně a rychle zjistit skutečně zaplacenou částku za libovolně zvolenou službu, poplatek fond nebo nájemné. Lze mít více předpisů v jednom měsíci s různým typem platby.
 • Jednoduché ovládání. Zvláště uživatele přecházející ze systému DOS ocení možnost vlastní definice klávesových zkratek zjednodušující ovládání programu.
 • Evidence libovolných dalších dat. Systém umožňuje nejen evidenci libovolných dokumentů k uživatele, prostoru a dome ale také evidenci libovolných typů poznámek, které je možno zobrazit v uživatelských textech a rovněž evidenci libovolného počtu dodatečných jednotek, dle kterých je možné provést vyúčtování.
 • Způsob řešení penalizace a evidence sporů: (jednoduchý přehled z čeho se penalizace skládá, a naopak v kterých penalizačních fakturách byl předpis penalizován)
 • Modulová skladba: uživatel kupuje jen to, co skutečně využije (např. nepožaduje-li uživatel modul objednávky, revize nebo ODEČTY, nemusí jej kupovat a cena software je o to nižší – včetně případných nových verzí)
 • Uživatelsky vytvářené sestavy: Možnost jednoduše, uživatelsky vytvářet „předlohy“ se zobrazením požadovaných údajů z databáze (obdobně jako psaní dopisu) pro tiskové výstupy činí uživatele nezávislým na dodavateli software – běžné systémy touto možností nedisponují a uživatel je odkázán pouze na standardně dodávané sestavy – jakékoliv další požadavky znamenají vysoké dodatečné náklady.
 • Výhodou software WINDOMY je značná variabilita pro vyúčtování. Pro každou položku vyúčtování a zvolené fakturační místo lze variabilně zvolit způsob rozúčtování. Způsob vyúčtování se volí pro každé fakturační místo. V průběhu vyúčtování je prováděna celá řada kontrol. O průběhu vyúčtování je prováděn záznam, ze kterého lze jednoznačně určit, co se provádělo, a kdy. Program WINDOMY rovněž upozorňuje na neobvyklé situace (např. nulová spotřeba při rozúčtování dle spotřeb, apod..). Důležitou vlastností systému je možnost definice a evidence libovolných (uživatelsky volitelných) jednotek, podle kterých lze pak provést vyúčtování.

O zaslání DEMO verze můžete požádat zde, udejte prosím počet spravovaných bytů.