SQL Domy

SQL Domy

Programové vybavení SQL DOMY je robustní, komplexní systém pro správu domů a rozúčtování služeb založený na nejnovějších technologiích. Koncepčně vychází z jednoho z nejrozšířenějších systémů pro správu Domů WINDOMY.

schema-SQLDomy

Je však založen na technologii umístění dat na Microsoft SQL serveru. Tato technologie poskytuje informačnímu systému mimořádnou bezpečnost, robustnost a stabilitu. Výhodou jsou veškeré možnosti, vycházející z této technologie, v klasických systémech založených na souborovém zpracování nedostižné. Mimo bezpečnosti, kde jde oproti stávajícím systémům o řádový skok, pak snadné napojení na ostatní systémy, datové sklady, dotazovací systémy, nezávislé systémy pro zpracování sestav atd.. U uživatelů s většími objemy dat pak také neméně důležitou rychlost odezvy. Vzhledem k tomu, že veškeré zpracování probíhá na serveru, po síti se přenáší také značně menší objemy dat. Použitá technologie na straně klienta pak umožňuje využití pro plánované aplikace pro tablety a mobilní telefony.

SQL DOMY pracují s centrálním adresářem všech kontaktů, jednoduše lze tak spravovat vazby na externí systémy (insolvenční rejstřík, ARES) ale také to např., zda se kontakt vyskytuje ve více prostorách:

screen1

Zcela nový je systém sestav, které si může uživatel sám upravit a vytvářet z nich varianty. Navíc si správce určí, ke které sestavě bude mít konkrétní uživatel programu přístup a kterou pak má v nabídce sestav k dispozici. Značně se tím zpřehlední nabídka se sestavami, v té pak bude jen to, co daný uživatel potřebuje.

screen2

Podle typů sazeb, které lze doplňovat a dodat tak i vlastní jednotku, lze provést jak rozúčtování nákladů, tak stanovit sazbu v předpise uživatele. To umožňuje splnit prakticky jakýkoliv požadavek majitele, SVJ nebo vlastníka na způsob stanovení výše záloh, poplatku fondu a následně i na způsoby rozúčtování podle skutečných nákladů.

screen3

Jedinečný systém zpracování výpisů pak umožňuje zpracovat výpisy většiny dostupných formátů:

screen4

Jednoduše použitelný a rozsáhlý systém filtrace a výběru dat pak umožňuje přehledné analýzy a zpracování požadavků na sestavy pro vybraná data a exporty.

screen5

Obdobně jako WINDOMY, tak také SQL DOMY komunikují s internetovou nadstavbou DOMY ONLINE. S vybranými daty tak má možnost pracovat buď uživatel prostoru nebo majitel domu.


O zaslání podrobnějších informací můžete pořádat zde, udejte prosím počet spravovaných prostor.