Systém Windomy SQL (SQL DOMY) uvolněn pro ostatní uživatele .

Posted by on 30. Říjen 2015

Po ročním úspěšném provozu  systému Windomy SQL  (  SQL DOMY ) byla tato verze s daty uloženými  v databázi MSSQL  uvolněna jako upgrade pro ostatní uživatele .

Podrobnější  informace na  oksoft@oksoft.cz