Novinky

Windomy SQL – Nový způsob sledování insolvencí .

           (20. Prosinec 2017)

Posted by on 20. Prosinec 2017 in Novinky | 0 comments

S insolvenčním rejstríkem už systém Windomy SQL komunikoval , nyní bere v úvahu navíc i změny stavů insolvence, na které je uživatel automaticky upozorňován . Změna spočívá i v tom, že se nově vyhledávají insolvence nejen dle rodného čísla i IČ, ale insolvenční rejstřík umožňuje vyhledat insolvenci i dle shody jména, příjmení a data narození.

Po provedení kontroly insolvence Vás systém bude informovat (mailem nebo v upozorněním v informační liště)  o počtu nově zařazených nebo změněných insolvencích :

Kontrola insolvence

Změna metodického pokynu MMR ze dne 10.2.2017

           (17. Únor 2017)

Posted by on 17. Únor 2017 in Novinky | 0 comments

Dne 10 .2.2017 (!) změnilo MMR metodický pokyn k vyhlášce 269/2015 Sb.  , zde je info MMR o změně  :  

„Modelový příklad výpočtu v aktualizovaném Metodickém pokynu byl, oproti původní verzi, upraven po připomínkách sdružení ARTAV, aby byla zachována stejná výše základní složky i v dalších iteracích s ohledem na skutečnost, že příjemci služeb, kteří si svá vyúčtování nákladů na vytápění navzájem kontrolují, měli jednotnou základní složku. Z uvedeného důvodu přistoupilo MMR k dílčí úpravě Metodického pokynu, ve kterém je uvedeno, že se další iterace uskutečňují pouze ve spotřební složce. Podle modelového příkladu se tedy základní složka u těchto ostatních příjemců služeb nemění a zůstatek ponížený o základní složku z prvního výpočtu se rozdělí podle náměrů. Bohužel se stalo, že byla zveřejněna chybná verze metodiky, ve které nebylo uvedeno, že se částka ve výši 138.400 Kč rozdělí po odečtení základních složek v poměru náměrů indikátorů zbývajících bytů v souladu s výpočtovými postupy pro užívání indikátorů. Správná verze je již na webu MMR uvedena – http://www.mmr.cz/getmedia/493ecac3-3dba-4c46-a82f-fba802beecbb/Metodicky-pokyn_teplo_vyhl-c-269_2015-Sb-_1_2_17.pdf. „

Úprava, která reaguje na tuto zásadní změnu ve výpočtu tepla dle spotřeb je realizována ve verzích :  Windomy – od verze 2.924, SQL DOMY – od verze 1.0.90.1 

Provádíte-li vyúčtování tepla dle spotřeb,  je potřebné aktualizovat na výše uvedenou verzi !

 

Integrace s informačním systémem PROXIO.

           (19. Říjen 2016)

Posted by on 19. Říjen 2016 in Novinky | 0 comments

Systém Windomy SQL byl propojen a integrován  s informačním systémem PROXIO,  provozovaném rovněž na platformě MS SQL. Toto jedinečné řešení uvítají především města a větší obce, využívající tento komplexní informační systém . Podrobnější informace  lze získat  zde .

Implementace systému Avíz Windomy SQL

           (1. Srpen 2016)

Posted by on 1. Srpen 2016 in Novinky | 0 comments

Systém generuje avíza formou e-mailové zprávy a zároveň nabídne příslušná avíza v úvodní obrazovce k zobrazení a případnému vyřízení.  

Systém nastavení avíz umožňuje upozorňovat pro každého uživatele dle jeho přístupů a činností na následující typy událostí : upozornění na dokončení objednávky , upozornění na termín žádosti, upozornění na revizi domu,  upozornění na revizi bytu , upozornění na ukončení smlouvy , upozornění na nezaplacený předpis po splatnosti, upozornění na nezaplacené 3 předchozí měsíce, upozornění na neplnění splátkového kalendáře ve sporu , upozornění na končící záruku, upozornění na záznam uživatele ,..

aviza

Možnost nastavení sledování oprav dle 308/2015 Sb. –

           (10. Leden 2016)

Posted by on 10. Leden 2016 in Novinky | 0 comments

V systému Windomy je nyní možnost nastavení automatického sledování limitů oprav pro nájemníky bytů . Systém upozorní na překročení limitu již  při zadávání nákladů nebo zobrazí info o stávajícím limitu kdykoliv na požádání .

Integrace s informačním systémem K2

           (1. Listopad 2015)

Posted by on 1. Listopad 2015 in Novinky | 0 comments

Systém Windomy SQL byl propojen a integrován  s informačním systémem K2 provozovaném rovněž na platformě MS SQL. Toto komplexní řešení uvítají především správci velkého počtu prostor . Podrobnější informace k tomuto unikátnímu řešení lze získat  zde .

Systém Windomy SQL (SQL DOMY) uvolněn pro ostatní uživatele .

           (30. Říjen 2015)

Posted by on 30. Říjen 2015 in Novinky | 0 comments

Po ročním úspěšném provozu  systému Windomy SQL  (  SQL DOMY ) byla tato verze s daty uloženými  v databázi MSSQL  uvolněna jako upgrade pro ostatní uživatele .

Podrobnější  informace na  oksoft@oksoft.cz

Implementace QR plateb

           (6. Červen 2015)

Posted by on 6. Červen 2015 in Novinky | 0 comments

V předpisech , oznámeních , upomínkách a fakturách je nyní možno zobrazit QR platbu .   QR platba vám usnadní vyplnění platebního příkazu v mobilní bankovní aplikaci, nebo platbomatech.  Už nebudete muset složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje, když budete chtít zaplatit fakturu. Stačí vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

QR_platba

Propojení na SMS brány .

           (17. Březen 2015)

Posted by on 17. Březen 2015 in Novinky | 0 comments

Posílat upomínky a avíza z Windomů a SQL domů prostřednictvím SMS bylo možné již dříve.  Mimo stávajících propojení na internetové služby SMS bran je nyní k dispozici  propojení na libovolný typ vlastní GSM brány pracujícím na principu „mail to SMS“ , což značně rozšiřuje možnost využívat používání  SMS.  V případě dotazů kontaktujte prosím technickou podporu .

Domy online – manažerský přístup pro statistiku žádostí .

           (27. Leden 2015)

Posted by on 27. Leden 2015 in Novinky | 1 comment

Po statistikách objednávek je v manažerském přístupu k dispozici také statistika a přehledy vyřizování žádostí  (požadavků ) . Přímo na www.domy-online.cz má je tak k dispozici vždy aktuální přehled o stavu vyřizování reklamací, stížností, pojistných událostí , požadavků na opravy a všech ostatních typů žádostí .  Tak jako u přehledů vyřizování objednávek i tady jsou k dispozici grafické výstupy pro vyhodnocení .