Novinky

Školení vyúčtování služeb za rok 2020 .

           (20. Prosinec 2020)

Posted by on 20. Prosinec 2020 in Novinky | 0 comments

Stávající zákazníci si už zvykli na školení k vyúčtování služeb, které prováníme každoročně v lednu a únoru v Praze v ARK ČR .

V souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou čínským virem  jsme nuceni tyto hromadné semináře tentokrát zrušit a nabídnout místo nich  individuální dálkové školení se kterým se už řada z vás při komunikace s naším HELPDESKEM setkala (vzdálená plocha/teamviewer/scype)  .  Výhodou by mohlo být individuální zaměření na konkrétní a místně používané způsoby rozúčtování a nastavení  .

Rezervace a návrh termínu / objednávky  pro zájemce o toto školení na emailu : lvalachovicova@oksoft.cz .   Cena školení činí pro držitele smlouvy o servisní podpoře  850,- Kč /hod + DPH , pro ostatní pak 1500,-  Kč/hod  +DPH .

Aktualizace stránky podpory pro WindomySQL

           (12. Listopad 2020)

Posted by on 12. Listopad 2020 in Novinky | 0 comments

Veškeré informace , uživatelské příručky, návody a seznam verzí pro WindomySQL naleznete  zde .

 

Hromadné generování emailů .

           (17. Říjen 2020)

Posted by on 17. Říjen 2020 in Novinky | 0 comments

Od verze WindomySQL 1.0.212.1 je k dispozici nový systém umožňující hromadné odesílání emailů , včetně libovolného množství příloh .  Využít lze tuto možnost například při odesílání výsledku vyúčtování současně s externím výsledkem vyúčtování tepla od TECHEMU/ISTY a podobně .

Podrobněji je popsán  systém zde .

 

Doúčtování DPH při změně sazby v průběhu zúčtovacího období

           (28. Červen 2020)

Posted by on 28. Červen 2020 in Novinky | 0 comments

K dispozici jsou nové verze programu reagující na situaci , kdy došlo  ke změně výše DPH v průběhu zúčtovacího období (nyní např. dodávka studené vody do 30.4.2020 15% od 1.5.2020 pak 10%)

Podrobněji je popis této změny  zde .

Podpora v době omezení v souvislosti s čínským virem .

           (8. Březen 2020)

Posted by on 8. Březen 2020 in Novinky | 0 comments

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že i přes vyhlášení nouzového stavu a karantény jsme vám plně  k dispozici.

V případě jakéhokoliv požadavku se tedy na nás můžete obrátit kanály, na které jste zvyklí – především náš HELPDESK .

V současné době jsme jen omezili osobní školení  . Přecházíme nyní plně na  formu dálkového školení (vzdálená plocha / team viever / scype/ …), se kterým jste se jistě už setkali  .

 

Šifrování příloh

           (29. Říjen 2019)

Posted by on 29. Říjen 2019 in Novinky | 0 comments

Zvýšili  jsme bezpečnost systému a v souladu s požadavky GDPR jsme zavedli možnost automatického šifrování příloh v  odchozích mailech .

sifrovnani priloh

Windomy SQL – ON-LINE propojení s účetnictvím DUEL

           (29. Červenec 2019)

Posted by on 29. Červenec 2019 in Novinky | 0 comments

Program Windomy SQL je nyní ON-line propojen ( přímý zápis do SQL databáze )  se systémem DUEL  v těchto oblastech :

  • Centrální adresář ( automatická synchronizace )
  • Předpisy  (přenos   WINDOMY SQL -> DUEL  )
  • Platby (automatický přenos  DUEL  -> WINDOMY SQL)
  • Došlé FA

Windomy SQL – ON-line propojení na NAVISION

           (2. Duben 2019)

Posted by on 2. Duben 2019 in Novinky | 0 comments

Program Windomy SQL je nyní ON-line propojen ( použití WEB funkcí)  se systémem NAVISION v těchto oblastech :

  • Centrální adresář ( automatická synchronizace )
  • Předpisy  (přenos   WINDOMY SQL -> NAVISION -> )
  • Platby (automatický přenos a párování  NAVISION -> WINDOMY SQL)
  • Došlé FA

 

PŘIPRAVENO PRO GDPR

           (19. Duben 2018)

Posted by on 19. Duben 2018 in Novinky | 0 comments

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation),   představující právní rámec pro ochranu osobních údajů.  Předpis se týká všech subjektů, které data shromažďují nebo zpracovávají data fyzických osob. Všechny naše systémy jsou na tuto novou zásadní normu pro ochranu dat připraveny.

gdpr_sql

Bezpečnost:  Windomy SQL využívávají k ukládání dat nejmodernější technologii MS SQL.  Tato technologie poskytuje informačnímu systému  nejvyšší možnou bezpečnost, robustnost a stabilitu. Výhodou jsou  pak veškeré možnosti, vycházející z této technologie, v klasických systémech založených na souborovém zpracování nedostižné. Vlastní formát zálohy je pak šifrován tak, že je nemožná její neautorizovaná obnova.

Omezení přístupusystém umožňuje variabilní nastavení přístupových práv k jakýmkoliv datům, ale také  k exportům. Nastavit lze nejen obecný přístup, ale také rozsah dat, která může uživatel systému sdílet.   Variabilně lze nastavit rovněž přístup k sestavám. Uživatel má tak k dispozici jen to, k čemu má z titulu své pracovní činnosti oprávnění .

Analýza bezpečnostních incidentů:  všechny záznamy jsou automaticky opatřeny podpisem uživatele, který je vytvořil a stejným způsobem jsou evidovány veškeré změny včetně časů, kdy ke změnám došlo.  Logovány jsou také  přístupy k datům (prohlížení dat), veškeré akce pro zpracování (hromadné změny, úpravy,….), veškeré exporty dat a konečně i tisk sestav (včetně datumů a rozsahu dat). Toto vše je k dispozici  jako podklad pro záznamy o zpracování nebo případně jako „důkazní materiál“ při vyšetřování úniku nebo zneužití dat.

Právo na informovanost:  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde.

Právo na opravu / na aktuálnost údajů: SQL systém obsahuje centrální adresář, veškeré osobní údaje jsou tedy na jednom místě pro použití v různých agendách. Tím je zajištěno, že provedené změny se automaticky projeví na všech místech, kde je subjekt používán.

Právo být zapomenut / právo na výmaz:   tato akce je k dispozici v centrálním adresáři a spouští se na vyžádání.  Po jejím provedení je zvolený kontakt adresáře anonymizován tak, že již pak nelze zjistit jakékoliv osobní údaje.  Toto se týká i všech souvisejících evidencí (e-maily, SMS, bankovní účty, záznamů poznámek atd…).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml nebo csv.

.

gdpr_wdm

Bezpečnost:  Důležitá data (rodná čísla,..) jsou ve Windomech šifrována.  Šifrován je i vlastní formát zálohy tak,  že je nemožná neautorizovaná obnova.

Omezení přístupusystém umožňuje variabilní nastavení přístupových práv k jakýmkoliv datům, ale také  k exportům. Nastavit lze nejen obecný přístup, ale také rozsah dat, která může uživatel systému sdílet.   Uživatel má tak k dispozici jen ta data, ke kterým má z titulu své pracovní činnosti oprávnění .

Analýza bezpečnostních incidentů:  všechny záznamy jsou automaticky opatřeny podpisem uživatele, který je vytvořil  a tím, kdo prováděl poslední opravu. Na vyžádání lze logovat opravy důležitých údajů (osobní data, spolubydlící, předpisy platby,…) . Logovány jsou rovněž veškeré  exporty dat a konečně i tisk sestav (včetně datumů a rozsahu dat). Toto vše je k dispozici  jako podklad pro záznamy o zpracování nebo případně jako „důkazní materiál“ při vyšetřování úniku nebo zneužití dat.

Právo na informovanost :  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde.

Právo na opravu / na aktuálnost údajů: veškeré osobní údaje jsou pro uživatele konkrétního bytu / nebytu  na jednom místě pro použití v různých agendách. Tím je zajištěno, že provedené změny se automaticky projeví na všech místech, kde je subjekt používán.

Právo být zapomenut / právo na výmaz:   tato akce je k dispozici v seznamu uživatelů a spouští se na vyžádání.  Po jejím provedení je zvolený uživatel anonymizován tak, že již pak nelze zjistit jakékoliv osobní údaje.  Toto se týká i všech souvisejících evidencí (e-maily,SMS, bankovní účty, záznamů poznámek atd…).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml , xls nebo DBF.

.

gdpr_doBezpečnost:  komunikace mezi klientským zařízením (internetový prohlížeč) a serverem Domy-online.cz probíhá pomocí zašifrovaného spojení protokolem HTTPS.  Toto se týká veškeré výměny dat , ať už to jsou hesla, či další údaje.

Omezení přístupu:  v rámci systému Domy-online.cz má každý uživatel nastavena příslušná oprávnění, která umožňují prohlížet pouze data, která je v rámci své role  oprávněn prohlížet. Systém rozeznává několik rolí oprávnění, např. uživatel, majitel či správce. Podle těchto rolí jsou také zpřístupněny ostatní dokumenty jako např. vyúčtování, smlouvy a další doklady.

Právo na informovanost :  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde – realizováno v primárním systém, kde jsou data pořízena (Windomy nebo SQL Domy )

Právo na opravu / na aktuálnost údajů:  realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Právo být zapomenut / právo na výmaz:  realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml , xls nebo DBF – realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Windomy SQL – Nový způsob sledování insolvencí .

           (20. Prosinec 2017)

Posted by on 20. Prosinec 2017 in Novinky | 0 comments

S insolvenčním rejstríkem už systém Windomy SQL komunikoval , nyní bere v úvahu navíc i změny stavů insolvence, na které je uživatel automaticky upozorňován . Změna spočívá i v tom, že se nově vyhledávají insolvence nejen dle rodného čísla i IČ, ale insolvenční rejstřík umožňuje vyhledat insolvenci i dle shody jména, příjmení a data narození.

Po provedení kontroly insolvence Vás systém bude informovat (mailem nebo v upozorněním v informační liště)  o počtu nově zařazených nebo změněných insolvencích :

Kontrola insolvence