Novinky

Školení vyúčtování služeb Windomy

           (2. Leden 2019)

Posted by on 2. Leden 2019 in Novinky | 0 comments

Tak jako každý rok jsme pro vás připravili školení „vyúčtování služeb“ v programu WinDomy. V průběhu školení probereme kompletní postup vyúčtování od přípravy, přes provedení až po vlastní zpracování výsledku.

Termíny školení: čtvrtek 31.1.2019 od 9:00 do 13:00  úterý 12.2.2019 od 9:00 do 13:00

Místo konání:   školící sál Asociace realitních kanceláří, Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10, 3. patro – naproti „PENNY Marketu ve Švehlově ulici“ – viz mapka )  (Městská doprava: Metro A, Strašnická, tram č. 26, nebo Metro A, Skalka, autobus č.177.)

Program školení:

na demonstračním příkladě bude vysvětlen postup při vyúčtování služeb.

  • novinky v modulu Vyúčtování.
  • nastavení fakturačních míst, možnost hromadného nastaveni a hrom. pořízení
  • způsoby výpočtů
  • podklady pro vyúčtování (náklady, odečty a ostatní jednotky)
  • zpracování vlastního vyúčtování (postup zpracování, komunikace s externími firmami)
  • zpracování výsledu , nové možnosti
  • řešení výjimek, přímé náklady, převody záloh a pod…
  • oznámení o vyúčtování / zpracování výsledků / návrh záloh/ převod do předpisů

odpovědi na uživatelské dotazy

Přihlášky: e-mailem (zklimkova@oksoft.cz) nebo telefonicky (352 603 674). Obratem bude potvrzeno (v případě volné kapacity).

Upozornění: kapacita prostoru je omezena, proto pokud máte zájem o toto školení, informujte nás tedy prosím co nejdříve.

 

PŘIPRAVENO PRO GDPR

           (19. Duben 2018)

Posted by on 19. Duben 2018 in Novinky | 0 comments

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation),   představující právní rámec pro ochranu osobních údajů.  Předpis se týká všech subjektů, které data shromažďují nebo zpracovávají data fyzických osob. Všechny naše systémy jsou na tuto novou zásadní normu pro ochranu dat připraveny.

gdpr_sql

Bezpečnost:  Windomy SQL využívávají k ukládání dat nejmodernější technologii MS SQL.  Tato technologie poskytuje informačnímu systému  nejvyšší možnou bezpečnost, robustnost a stabilitu. Výhodou jsou  pak veškeré možnosti, vycházející z této technologie, v klasických systémech založených na souborovém zpracování nedostižné. Vlastní formát zálohy je pak šifrován tak, že je nemožná její neautorizovaná obnova.

Omezení přístupusystém umožňuje variabilní nastavení přístupových práv k jakýmkoliv datům, ale také  k exportům. Nastavit lze nejen obecný přístup, ale také rozsah dat, která může uživatel systému sdílet.   Variabilně lze nastavit rovněž přístup k sestavám. Uživatel má tak k dispozici jen to, k čemu má z titulu své pracovní činnosti oprávnění .

Analýza bezpečnostních incidentů:  všechny záznamy jsou automaticky opatřeny podpisem uživatele, který je vytvořil a stejným způsobem jsou evidovány veškeré změny včetně časů, kdy ke změnám došlo.  Logovány jsou také  přístupy k datům (prohlížení dat), veškeré akce pro zpracování (hromadné změny, úpravy,….), veškeré exporty dat a konečně i tisk sestav (včetně datumů a rozsahu dat). Toto vše je k dispozici  jako podklad pro záznamy o zpracování nebo případně jako „důkazní materiál“ při vyšetřování úniku nebo zneužití dat.

Právo na informovanost:  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde.

Právo na opravu / na aktuálnost údajů: SQL systém obsahuje centrální adresář, veškeré osobní údaje jsou tedy na jednom místě pro použití v různých agendách. Tím je zajištěno, že provedené změny se automaticky projeví na všech místech, kde je subjekt používán.

Právo být zapomenut / právo na výmaz:   tato akce je k dispozici v centrálním adresáři a spouští se na vyžádání.  Po jejím provedení je zvolený kontakt adresáře anonymizován tak, že již pak nelze zjistit jakékoliv osobní údaje.  Toto se týká i všech souvisejících evidencí (e-maily, SMS, bankovní účty, záznamů poznámek atd…).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml nebo csv.

.

gdpr_wdm

Bezpečnost:  Důležitá data (rodná čísla,..) jsou ve Windomech šifrována.  Šifrován je i vlastní formát zálohy tak,  že je nemožná neautorizovaná obnova.

Omezení přístupusystém umožňuje variabilní nastavení přístupových práv k jakýmkoliv datům, ale také  k exportům. Nastavit lze nejen obecný přístup, ale také rozsah dat, která může uživatel systému sdílet.   Uživatel má tak k dispozici jen ta data, ke kterým má z titulu své pracovní činnosti oprávnění .

Analýza bezpečnostních incidentů:  všechny záznamy jsou automaticky opatřeny podpisem uživatele, který je vytvořil  a tím, kdo prováděl poslední opravu. Na vyžádání lze logovat opravy důležitých údajů (osobní data, spolubydlící, předpisy platby,…) . Logovány jsou rovněž veškeré  exporty dat a konečně i tisk sestav (včetně datumů a rozsahu dat). Toto vše je k dispozici  jako podklad pro záznamy o zpracování nebo případně jako „důkazní materiál“ při vyšetřování úniku nebo zneužití dat.

Právo na informovanost :  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde.

Právo na opravu / na aktuálnost údajů: veškeré osobní údaje jsou pro uživatele konkrétního bytu / nebytu  na jednom místě pro použití v různých agendách. Tím je zajištěno, že provedené změny se automaticky projeví na všech místech, kde je subjekt používán.

Právo být zapomenut / právo na výmaz:   tato akce je k dispozici v seznamu uživatelů a spouští se na vyžádání.  Po jejím provedení je zvolený uživatel anonymizován tak, že již pak nelze zjistit jakékoliv osobní údaje.  Toto se týká i všech souvisejících evidencí (e-maily,SMS, bankovní účty, záznamů poznámek atd…).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml , xls nebo DBF.

.

gdpr_doBezpečnost:  komunikace mezi klientským zařízením (internetový prohlížeč) a serverem Domy-online.cz probíhá pomocí zašifrovaného spojení protokolem HTTPS.  Toto se týká veškeré výměny dat , ať už to jsou hesla, či další údaje.

Omezení přístupu:  v rámci systému Domy-online.cz má každý uživatel nastavena příslušná oprávnění, která umožňují prohlížet pouze data, která je v rámci své role  oprávněn prohlížet. Systém rozeznává několik rolí oprávnění, např. uživatel, majitel či správce. Podle těchto rolí jsou také zpřístupněny ostatní dokumenty jako např. vyúčtování, smlouvy a další doklady.

Právo na informovanost :  je vyřešeno speciální sestavou pro nájemníka (vlastníka/družstevníka), která poskytuje komplexní informaci o tom, která  data jsou o subjektu využívána a kde – realizováno v primárním systém, kde jsou data pořízena (Windomy nebo SQL Domy )

Právo na opravu / na aktuálnost údajů:  realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Právo být zapomenut / právo na výmaz:  realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Právo na přenositelnost údajů: jednotný formát exportu pro přenos údajů definován není, obecně je ale k dispozici export do formátu xml , xls nebo DBF – realizováno v primárním systém, kde jsou vlastní data pořízena (Windomy nebo SQL Domy ).

Windomy SQL – Nový způsob sledování insolvencí .

           (20. Prosinec 2017)

Posted by on 20. Prosinec 2017 in Novinky | 0 comments

S insolvenčním rejstríkem už systém Windomy SQL komunikoval , nyní bere v úvahu navíc i změny stavů insolvence, na které je uživatel automaticky upozorňován . Změna spočívá i v tom, že se nově vyhledávají insolvence nejen dle rodného čísla i IČ, ale insolvenční rejstřík umožňuje vyhledat insolvenci i dle shody jména, příjmení a data narození.

Po provedení kontroly insolvence Vás systém bude informovat (mailem nebo v upozorněním v informační liště)  o počtu nově zařazených nebo změněných insolvencích :

Kontrola insolvence

Změna metodického pokynu MMR ze dne 10.2.2017

           (17. Únor 2017)

Posted by on 17. Únor 2017 in Novinky | 0 comments

Dne 10 .2.2017 (!) změnilo MMR metodický pokyn k vyhlášce 269/2015 Sb.  , zde je info MMR o změně  :  

„Modelový příklad výpočtu v aktualizovaném Metodickém pokynu byl, oproti původní verzi, upraven po připomínkách sdružení ARTAV, aby byla zachována stejná výše základní složky i v dalších iteracích s ohledem na skutečnost, že příjemci služeb, kteří si svá vyúčtování nákladů na vytápění navzájem kontrolují, měli jednotnou základní složku. Z uvedeného důvodu přistoupilo MMR k dílčí úpravě Metodického pokynu, ve kterém je uvedeno, že se další iterace uskutečňují pouze ve spotřební složce. Podle modelového příkladu se tedy základní složka u těchto ostatních příjemců služeb nemění a zůstatek ponížený o základní složku z prvního výpočtu se rozdělí podle náměrů. Bohužel se stalo, že byla zveřejněna chybná verze metodiky, ve které nebylo uvedeno, že se částka ve výši 138.400 Kč rozdělí po odečtení základních složek v poměru náměrů indikátorů zbývajících bytů v souladu s výpočtovými postupy pro užívání indikátorů. Správná verze je již na webu MMR uvedena – http://www.mmr.cz/getmedia/493ecac3-3dba-4c46-a82f-fba802beecbb/Metodicky-pokyn_teplo_vyhl-c-269_2015-Sb-_1_2_17.pdf. „

Úprava, která reaguje na tuto zásadní změnu ve výpočtu tepla dle spotřeb je realizována ve verzích :  Windomy – od verze 2.924, SQL DOMY – od verze 1.0.90.1 

Provádíte-li vyúčtování tepla dle spotřeb,  je potřebné aktualizovat na výše uvedenou verzi !

 

Integrace s informačním systémem PROXIO.

           (19. Říjen 2016)

Posted by on 19. Říjen 2016 in Novinky | 0 comments

Systém Windomy SQL byl propojen a integrován  s informačním systémem PROXIO,  provozovaném rovněž na platformě MS SQL. Toto jedinečné řešení uvítají především města a větší obce, využívající tento komplexní informační systém . Podrobnější informace  lze získat  zde .

Implementace systému Avíz Windomy SQL

           (1. Srpen 2016)

Posted by on 1. Srpen 2016 in Novinky | 0 comments

Systém generuje avíza formou e-mailové zprávy a zároveň nabídne příslušná avíza v úvodní obrazovce k zobrazení a případnému vyřízení.  

Systém nastavení avíz umožňuje upozorňovat pro každého uživatele dle jeho přístupů a činností na následující typy událostí : upozornění na dokončení objednávky , upozornění na termín žádosti, upozornění na revizi domu,  upozornění na revizi bytu , upozornění na ukončení smlouvy , upozornění na nezaplacený předpis po splatnosti, upozornění na nezaplacené 3 předchozí měsíce, upozornění na neplnění splátkového kalendáře ve sporu , upozornění na končící záruku, upozornění na záznam uživatele ,..

aviza

Možnost nastavení sledování oprav dle 308/2015 Sb. –

           (10. Leden 2016)

Posted by on 10. Leden 2016 in Novinky | 0 comments

V systému Windomy je nyní možnost nastavení automatického sledování limitů oprav pro nájemníky bytů . Systém upozorní na překročení limitu již  při zadávání nákladů nebo zobrazí info o stávajícím limitu kdykoliv na požádání .

Integrace s informačním systémem K2

           (1. Listopad 2015)

Posted by on 1. Listopad 2015 in Novinky | 0 comments

Systém Windomy SQL byl propojen a integrován  s informačním systémem K2 provozovaném rovněž na platformě MS SQL. Toto komplexní řešení uvítají především správci velkého počtu prostor . Podrobnější informace k tomuto unikátnímu řešení lze získat  zde .

Systém Windomy SQL (SQL DOMY) uvolněn pro ostatní uživatele .

           (30. Říjen 2015)

Posted by on 30. Říjen 2015 in Novinky | 0 comments

Po ročním úspěšném provozu  systému Windomy SQL  (  SQL DOMY ) byla tato verze s daty uloženými  v databázi MSSQL  uvolněna jako upgrade pro ostatní uživatele .

Podrobnější  informace na  oksoft@oksoft.cz

Implementace QR plateb

           (6. Červen 2015)

Posted by on 6. Červen 2015 in Novinky | 0 comments

V předpisech , oznámeních , upomínkách a fakturách je nyní možno zobrazit QR platbu .   QR platba vám usnadní vyplnění platebního příkazu v mobilní bankovní aplikaci, nebo platbomatech.  Už nebudete muset složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje, když budete chtít zaplatit fakturu. Stačí vyfotit QR kód z faktury chytrým telefonem a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

QR_platba