Windomy SQL – Nový způsob sledování insolvencí .

Posted by on 20. Prosinec 2017

S insolvenčním rejstríkem už systém Windomy SQL komunikoval , nyní bere v úvahu navíc i změny stavů insolvence, na které je uživatel automaticky upozorňován . Změna spočívá i v tom, že se nově vyhledávají insolvence nejen dle rodného čísla i IČ, ale insolvenční rejstřík umožňuje vyhledat insolvenci i dle shody jména, příjmení a data narození.

Po provedení kontroly insolvence Vás systém bude informovat (mailem nebo v upozorněním v informační liště)  o počtu nově zařazených nebo změněných insolvencích :

Kontrola insolvence