Implementace systému Avíz Windomy SQL

Posted by on 1. Srpen 2016

Systém generuje avíza formou e-mailové zprávy a zároveň nabídne příslušná avíza v úvodní obrazovce k zobrazení a případnému vyřízení.  

Systém nastavení avíz umožňuje upozorňovat pro každého uživatele dle jeho přístupů a činností na následující typy událostí : upozornění na dokončení objednávky , upozornění na termín žádosti, upozornění na revizi domu,  upozornění na revizi bytu , upozornění na ukončení smlouvy , upozornění na nezaplacený předpis po splatnosti, upozornění na nezaplacené 3 předchozí měsíce, upozornění na neplnění splátkového kalendáře ve sporu , upozornění na končící záruku, upozornění na záznam uživatele ,..

aviza