Domy online

Domy online

Informační systém DOMY ONLINE je určen pro komunikaci mezi správcem na jedné straně a majiteli objektů a uživateli prostor na straně druhé. Správce exportuje základní data ze správcovského software na internetový server a tato data jsou pak přístupná v několika úrovních.

schema-Domy-online

Přístup v úrovni správce: má přístup ke všem datům, může posílat „vzkazy a oznámení“ majitelům a uživatelům bytů (nebytů) a navíc může pro jednotlivé objekty (majitele) umístit libovolný dokument (poplachové směrnice, havarijní řád, mandátní smlouvu, výběrová řízení, výsledky hospodaření atd…).

Přístup v úrovni majitele objektu(ů): má přístup k datům „svých objektů“, má přehled o pohledávkách a kontech uživatelů prostor, pasportech, odečtech, počtech osob a podobně. Navíc může pro ostatní vkládat dokumenty týkající se domů (domovní řád, zápisy ze schůzí SVJ, plánované opravy, a apod).

Přístup v úrovni uživatele prostoru: má přístup jen k datům „svého prostoru“, má přehled o pohledávkách, kontě (přehledu předpisů a plateb), aktuálním předpise, pasportech, odečtech, počtech osob a podobně. Má k dispozici dokumenty od správce a majitele a navíc může zadat autorizovaný požadavek na opravu v domě, opravu v bytě, nahlásit změnu počtu osob, požádat o úpravu záloh a podobně.

Manažerský přístup: v případě využívání modulu žádostí nebo objednávek má  správce k dispozici manažerský přístup do statistik a vyhodnocení vyřizování jak žádostí nebo objednávek. Statistiky lze zobrazovat i graficky.

Externí systémy: prostřednictvím webových služeb je možný přístup k datům domů-online i z jiných aplikací.

Struktura aplikace je volitelná a správce si určuje, které její součásti se budou využívat:

 • Nástěnka – správce může zadat vzkaz, který se pak zobrazí po přihlášení do systému
 • Pasport – obsahuje základní technické údaje o domu, prostoru, místnostech a případně zařizovacích předmětech
 • Konto – obsahuje přehledy předpisů a plateb a celkový stav pohledávek
 • Aktuální předpis – obsahuje strukturu aktuálního předpisu, VS a způsobu platby
 • Odečty – obsahuje odečty poměrových měřidel (studená voda, teplá voda, teplo atd…)
 • Seznam uživatel prostor (přístup jen pro majitele objektů) – obsahuje seznam všech uživatelů a jejich stav jejich konta
 • Odečty – obsahuje odečty poměrových měřidel (studená voda, teplá voda, teplo atd…)
 • Kontakty – kontakty správce, kontakty majitele (SVJ apod…)
 • Dokumenty správce – dokumenty od správce (např. rozvahy, výkazy hospodaření apod… )
 • Dokumenty majitele – vkládá si majitel objektu (u SVJ např. zápisy ze schůzí, shromáždění apod…)
 • Dokumenty uživatele – dokumenty určené přímo uživateli (např. vyúčtování služeb, dodatky ke smlouvě, aktuální evidenční list apod.. )
 • Fórum – určeno pro libovolnou diskuzi na aktuální problémy domu
 • Ankety/Hlasování – určeno pro hlasování o na zadané otázky (možnost výběru z více odpovědí)
 • Žádosti – přehled o zadaných žádostech a jejich vyřizování
 • Seznam nákladů – přehled o nákladech na dům
 • Objednávky – přehled o zadaných objednávkách a jejich vyřizování

Náhledy obrazovek

Ankety, hlasování
ankety

Seznam uživatelů
uzivatele

Diskuzní fórum
forum

Stav konta
konto

Žádosti
zadosti

Předpisy
predpis


O zaslání DEMO verze (přístupů) můžete pořádat zde, udejte prosím počet spravovaných prostor.