Domy online – manažerský přístup pro statistiku žádostí .

Posted by on 27. Leden 2015

Po statistikách objednávek je v manažerském přístupu k dispozici také statistika a přehledy vyřizování žádostí  (požadavků ) . Přímo na www.domy-online.cz má je tak k dispozici vždy aktuální přehled o stavu vyřizování reklamací, stížností, pojistných událostí , požadavků na opravy a všech ostatních typů žádostí .  Tak jako u přehledů vyřizování objednávek i tady jsou k dispozici grafické výstupy pro vyhodnocení .