Novinky

Windomy ver. 2.8711 – úprava penalizace od 1.1.2014 .

Od 1. 1. 2014  vstupuje v platnost zákon č.67/2013 („Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“)  , který upravuje mimo jiné  pro peněžitá plnění poplatek z prodlení .  Ten je definován tak,  že pokud se poskytovatel nebo příjemce služeb dostane do...

Read More