Novinky

Šifrování příloh

Zvýšili  jsme bezpečnost systému a v souladu s požadavky GDPR jsme zavedli možnost automatického šifrování příloh v  odchozích mailech...

Read More

Windomy SQL – ON-LINE propojení s účetnictvím DUEL

Program Windomy SQL je nyní ON-line propojen ( přímý zápis do SQL databáze )  se systémem DUEL  v těchto oblastech : Centrální adresář ( automatická synchronizace ) Předpisy  (přenos   WINDOMY SQL -> DUEL  ) Platby (automatický přenos  DUEL  -> WINDOMY SQL) Došlé FA

Read More

Windomy SQL – ON-line propojení na NAVISION

Program Windomy SQL je nyní ON-line propojen ( použití WEB funkcí)  se systémem NAVISION v těchto oblastech : Centrální adresář ( automatická synchronizace ) Předpisy  (přenos   WINDOMY SQL -> NAVISION -> ) Platby (automatický přenos a párování  NAVISION -> WINDOMY SQL) Došlé FA  

Read More

PŘIPRAVENO PRO GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation),   představující právní rámec pro ochranu osobních údajů.  Předpis se týká všech subjektů, které data shromažďují nebo zpracovávají data fyzických osob. Všechny naše systémy jsou na tuto novou zásadní normu pro ochranu dat...

Read More

Windomy SQL – Nový způsob sledování insolvencí .

S insolvenčním rejstríkem už systém Windomy SQL komunikoval , nyní bere v úvahu navíc i změny stavů insolvence, na které je uživatel automaticky upozorňován . Změna spočívá i v tom, že se nově vyhledávají insolvence nejen dle rodného čísla i IČ, ale insolvenční rejstřík umožňuje vyhledat insolvenci i dle shody jména, příjmení a data narození. Po provedení...

Read More

Změna metodického pokynu MMR ze dne 10.2.2017

Dne 10 .2.2017 (!) změnilo MMR metodický pokyn k vyhlášce 269/2015 Sb.  , zde je info MMR o změně  :   „Modelový příklad výpočtu v aktualizovaném Metodickém pokynu byl, oproti původní verzi, upraven po připomínkách sdružení ARTAV, aby byla zachována stejná výše základní složky i v dalších iteracích s ohledem na skutečnost, že příjemci služeb,...

Read More