petr.vujtech

Propojení na SMS brány .

Posílat upomínky a avíza z Windomů a SQL domů prostřednictvím SMS bylo možné již dříve.  Mimo stávajících propojení na internetové služby SMS bran je nyní k dispozici  propojení na libovolný typ vlastní GSM brány pracujícím na principu „mail to SMS“ , což značně rozšiřuje možnost využívat používání  SMS.  V případě dotazů kontaktujte...

Read More

Domy online – manažerský přístup pro statistiku žádostí .

Po statistikách objednávek je v manažerském přístupu k dispozici také statistika a přehledy vyřizování žádostí  (požadavků ) . Přímo na www.domy-online.cz má je tak k dispozici vždy aktuální přehled o stavu vyřizování reklamací, stížností, pojistných událostí , požadavků na opravy a všech ostatních typů žádostí .  Tak jako u přehledů vyřizování...

Read More

Windomy ver. 2.8711 – úprava penalizace od 1.1.2014 .

Od 1. 1. 2014  vstupuje v platnost zákon č.67/2013 („Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“)  , který upravuje mimo jiné  pro peněžitá plnění poplatek z prodlení .  Ten je definován tak,  že pokud se poskytovatel nebo příjemce služeb dostane do...

Read More